In English

Avaldused
Ava print vaates

Vabariigi President ametist lahkumisel Eesti avalikkusele 8. oktoobril 2006
08.10.2006


Armas Eesti rahvas!

Enne kui annan Vabariigi Presidendi volitused homme üle valitud presidendile, tahan pöörduda teie poole, et öelda aitäh usalduse ja toetuse eest kõigil nendel aastatel, mil meil oli võimalus üheskoos Eesti heaks tegutseda.

Olen üha soovinud, et iga eestlane võiks vanusest ja elukohast sõltumata tunda end oma riigis vajaliku ja kaitstuna. Siit saab kinnitust tuleviku-usk ja veendumus, et Eesti võib olla suur läbi oma õnneliku rahva.

Viimaste aastate kiire areng ja majanduskasv on ühel või teisel moel jõudnud igaüheni Eestimaal, sest on olnud lisavõimalusi pensionide, lastetoetuste, vanemahüvitise ja maksuvaba tuluosa suurendamiseks. Ilusad sõnad Eesti edust muutuvad aga tühiseks, kui tulevikus pole enam rahvast, kes seda edu on saavutanud ja edasi võib kanda. Eesti tuleviku seisukohalt ongi praegu tähtsaim meie järelkasv. Mida tema heaks teha – see peaks olema igaühe südameasi, sõltumata maailmavaatest või eluvaldkonnast.

Kui vahel näeme ühiskonda tekkimas mõra, siis tuleb jõuda selle põhjuste ületamiseni. Ka vastasseisudes peab jätkuma sallivust, austust ja hoolivust. Kui tundub, et arenguressurss on ammendumas, tuleb edasiminekuks leida uusi lahendusi. Seejuures peab igal kodanikul olema võimalus öelda oma sõna, sest demokraatlikus riigis sünnivad kogu rahvast puudutavad lahendused sellesama rahva enda osavõtul.

Homme ametist lahkudes võtan ma kaasa rahulolu ühiste kordaminekute üle ning kindla veendumuse, et Eestil läheb ka tulevikus hästi. Usun, et me kõik oleme selle nimel valmis nii loobumisteks kui pingutusteks. Eesti ja iga inimese õnnelik käekäik on ülim tänu meile kõigile läinud aastatel tehtu eest.

Soovin teile õnne ja armastust – jätkugu seda nii oma lähedaste kui Eesti jaoks!

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee