In English

Avaldused
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi avaldus 5. septembril 2006
05.09.2006


Mulle teeb muret, et presidendivalimise kampaaniat soovitakse suunata ummikteele. Kahetsusväärsed on taotlused lõhestada ühiskonda, kasutades demagoogilisi arutlusi demokraatia üle vaheldumisi isikuvastaste rünnakutega presidendikandidaatide suhtes ning loobudes sisulistest mõttevahetustest. Selle asemel, et analüüsida meie rahva ühistest huvidest lähtuvaid Eesti uusi eesmärke, pakutakse meedias emotsioonidest kantud hinnanguid ja üleskutseid. Rahvas, kelle huve peaks ennekõike silmas pidama, on seejuures jäetud kõrvaltvaataja rolli.

Kutsun kõiki kampaania osalisi üles näitama austust üksteise, meie rahva ja tema huvide vastu. Keskendugem edasistes arutlustes ühiskonna arengu seisukohalt olulistele küsimustele. Ühtlasi hoiaksime nii ära Eesti riigi ja tema institutsioonide maine kahjustamist oma kodanike ja välisilma silmis.

Siinsamas pean vajalikuks vastata ka oma isiku vastu suunatud rünnetele ja ajakirjanduses ilmunud viimastele valesüüdistustele. Minu tegevuse seostamine Johannes Hindi represseerimisega on täiesti alusetu. Selles võivad tähelepanelikud lugejad veenduda ka ajakirjanduses viidatud dokumentide põhjal, kus artikli süüdistav pealkiri ja sisu ei ole omavahel vastavuses. Arhiivimaterjalide ja tollase tegelikkuse hindamisest järeldub, et minu allkiri viidatud dokumentidel ei olnud seotud Johannes Hindi represseerimisega, vaid osundas nõuetele korraldada asjaajamine Desintegraatoris vastavaks tollastele normidele.

Totalitaarses süsteemis loodi kõigis välismaailmaga suhelnud ametkondades, suuremates ettevõtetes, kõrgkoolides ja teadusasutustes salajaste dokumentidega tegelemiseks eriosakonnad. Ka Desintegraator kuulus niisuguste hulka, ja ENSV juhtide võimuses polnud seda süsteemi muuta. Kindlasti ei ole KGB isikuvastastel kuritegudel mingit õigustust. ENSV ministrite nõukogu minu töötamise ajal seal aga selliseid tegusid ei algatanud – selleks anti korraldusi mujalt.

Süümevannet andes pole ma midagi salanud ega valet vandunud. Minu elulugu ja teave nõukogude ajal peetud ametitest on kogu aeg olnud avalik ja kõigile kättesaadav. Võin kinnitada, et ühelgi ametipostil, kuhu elusaatus on mind viinud, pole ma tegutsenud meie rahva vastu või taotlenud isiklikku kasu. Ma ei ole osalenud kellegi tagakiusamises ega kahjustanud muul moel kaaskodanike huve. Olen kogu oma pika poliitikutee jooksul püüdnud oma ametikohal töötada Eesti ja meie rahva heaks.

Samast soovist lähtudes tegutsen ka praegu ning seetõttu andsin nõusoleku seada üles minu kandidatuur presidendivalimisteks, kui Riigikogus jääb puudu valmisolekust ületada erimeelsusi. Vaenu ja vastasseisu edasise õhutamise asemel kutsun kõiki poliitilisi jõude vastutustundega vaatama tulevikku ja kasutama teile antud võimalust kinnitamaks, et Eesti ei astu kõrvale ega tagasi seniselt põhikursilt.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee