In English

Käskkirjad
Ava print vaates

151. Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua koosseisu muutmine ning Vabariigi Presidendi 15. detsembri 2003 käskkirja nr 77 kehtetuks tunnistamine
03.10.2006


1. Arvan välja Vabariigi Presidendi 5. juuni 2002 käskkirjaga nr 25 "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua moodustamine ja töökorra kinnitamine" (RTL 2002, 65, 1002; 2004, 161, 2442) moodustatud ümarlaua koosseisust Vabariigi Presidendi esindaja Arno Almanni.

2. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 15. detsembri 2003 käskkirja
nr 77 “Õigusekspertide komisjoni moodustamine” (RTL 2003, 131, 2117).

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3, § 22 lg 4.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 73, 1343

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee