In English

Käskkirjad
Ava print vaates

149. Sõjaväeliste auastmete andmine
03.10.2006


Kaitseväe juhataja 29. septembri 2006 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

major

Vahur Murulaid


kapten

Andrus Merilo


lipnik

Martin Aeltermann
Konstantin Ilmenski
Arvi Juurik
Raimo Kadaja
Georg Kirsberg
Rene Kokk
Harry Krillo
Margus Kuldkepp
Ain Laast
Mare Laide
Kalmer Reinah
Aivar Riibon
Eero Saar
Salmar Saar
Tauno Sigur
Toomas Songi
Kaupo Varik

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas Lisa, 73, 1341


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee