In English

Käskkirjad
Ava print vaates

148. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine
04.09.2006


1. Kaitseväe juhataja 31.08.2006 ettepanekul annan:

major Margus Purlaule teenistuse ajaks kaitseväe sõjalise esinduse NATO ja Euroopa Liidu juures kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

major Neeme Kaarnale teenistuse ajaks Poola Vabariigis kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

leitnant Priit Heinsalule teenistuse ajaks Afganistani Islamivabariigis kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

2. Käskkiri jõustub 10. septembril 2006.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3, § 36 lg 31.Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 68, 1259


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee