In English

Käskkirjad
Ava print vaates

147. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine
02.08.2006


1. Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitja kaitseväe juhataja ülesannetes 25.07.2006 ettepanekul annan:

major Kalev Koidumäele teenistuse ajaks Belgia Kuningriigis kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

kapten Aivar Sarapikule missiooni ajaks Bosnias ja Hertsegoviinas majori ajutise sõjaväelise auastme;

kapten Oleg Novikovile missiooni ajaks Afganistani Islamivabariigis majori ajutise sõjaväelise auaste;

kapten Tõnu Kõivastikule teenistuse ajaks Belgia Kuningriigis majori ajutise sõjaväelise auastme;

kapten Priit Leontjevile missiooni ajaks Bosnias ja Hertsegoviinas majori ajutise sõjaväelise auastme;

leitnant August Turkile teenistuse ajaks Hollandi Kuningriigis kapteni ajutise sõjaväelise auastme.


2. Käskkiri jõustub 10. augustil 2006.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3, § 36 lg 31.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 63, 1148


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee