In English

Käskkirjad
Ava print vaates

150. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine
03.10.2006


Kaitseväe juhataja 29. septembri 2006 ettepanekul annan:

major Vahur Karusele teenistuse ajaks Afganistani Islamivabariigis
9. oktoobrist 2006 kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

kapten Ragnar Koemetsale teenistuse ajaks Iraagi Vabariigis 1. detsembrist 2006 majori ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3, § 36 lg 31.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 73, 1342


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee