In English

Avaldused
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe ja peaministri ühisavaldus leinapäeval, 14. juunil 2006
14.06.2006


Armsad kaasmaalased!

Täna 65 aastat tagasi arreteeriti ning viidi oma kodudest vägivaldselt kaugele itta tuhandete kaupa süütuid inimesi. See inimsusevastane kuritegu lähtus võõrvõimu täiesti salajasest kuu aega varem tehtud otsusest „Direktiiv sotsiaalselt võõra elemendi väljasaatmise kohta Balti liiduvabariikidest, Lääne-Ukrainast, Lääne-Valgevenest ja Moldaaviast".

Juuniküüditamine paljastas totalitaarse režiimi tegeliku olemuse. Just see traagiline ajalooline kogemus sundis paljusid kaasmaalasi valima hiljem metsavenna või paadipõgeniku saatuse. Vägivald ei suutnud aga lõplikult lämmatada rahva lootust ja usku, et Eesti suudab oma iseseisvuse taastada.

Vabadus on kalleim aare iga rahva jaoks. Eesti tahab au sees hoida ideaale ja püüdlusi, mis tõid priiuse meie rahvale. See on meie kohus kõigi põlvkondade ees, kes on unistanud enda saatuse üle ise otsustamisest ning võidelnud selle nimel relva või sõnaga. Me austame ka kõigi teiste rahvaste teed vabadusele, mõistes, et selline austus tugevdab meie eneseväärikust ning loob ühtlasi teiste maailma rahvaste lugupidamise Eesti iseseisvuse suhtes.

Me teame, et sõnum vabadusest ei tohi mattuda argielu pisiasjade tolmukorra alla, vaid peab jääma alati kõlama värskelt ja veenvalt. See on tugevaim tagatis, et suudaksime oma vabadust kindlalt hoida nii tänapäeval kui tulevikus.

Usk õigluse võidulepääsu aitab tõel tõusta ja valel vajuda. See usk sisaldab endas mitte unustust, vaid meelespidamist – kõigi inimsuse vastu toimunud kuritegude ja nende ohvrite suhtes. Meie mälestused ei luba inimesi ja nende loomingut hävitanud vägivallal iial enesele õigustust leida. Me mäletame, sest nõnda hoiame elujõulisena vabaduse ideaale.


Vabariigi President
Arnold Rüütel

Riigikogu esimees
Toomas Varek

Peaminister
Andrus Ansip


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee