In English

Avaldused
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi avaldus 31. märtsil 2006
31.03.2006


Tallinnas järsult teravnenud võimuvõitlus süvendab muret demokraatia arengu pärast Eestis. Ausa ja aktsepteeritava poliitilise võitluse raamidesse ei mahu kuidagi katsed määrata poliitikule hind ning selle üle kaubelda ülemeelitamise eesmärgil.

Toimuv näitab, et kaugeltki kõik poliitikud ei austa rahva valikut ega ole valmis tunnustama demokraatlike valimiste tulemust, püüdes seda muuta ebaeetilisi võtteid kasutades. Kui teatakse rääkida mitmete poliitikute “hinnast” ning varasematest üleostmistest, siis ei ole enam tegemist kahetsusväärse erandjuhuga. See viitab väga ohtlikule praktikale – demokraatlikus ühiskonnas täiesti lubamatute võtete kasutamisele, mille pärast peavad muretsema kõik Eesti erakonnad ja valijad, aga ka vastavad ametkonnad.

Eestis seisavad lähema aasta jooksul ees kahed valimised ning kogu rahva ja loodetavasti ka kõigi erakondade ühishuvi on, et need valimised toimuksid ausalt ja seaduslikult. Sama ausalt ja läbipaistvalt peavad valimistel mandaadi saanud poliitikud teostama võimu. Salatehingutel ja äraostmiskatsetel ei ole kindlasti kohta eetilise poliitika võtete hulgas. Niisuguse praktika levimine häbistab ja nõrgestab meie riigivõimu ning viib demokraatia tõsisesse kriisi, seades ohtu meie omariikluse. Ebaeetilised võtted poliitika teostamisel hävitavad rahva usalduse oma riigi vastu.

Eesti kodanikuna ja Vabariigi Presidendina tunnen toimuva pärast sügavat muret. Usun, et riigi õiguskaitseasutused annavad toimunule pädeva ja õiglase hinnangu. Kutsun kõiki tegema parimal viisil oma tööd demokraatia kaitsmiseks meie riigis. Rahva õiglustundega arvestamine ja usalduse hoidmine on liiga väärtuslikud selleks, et muuta need vahetuskaubaks võimu ja hüvede vastu.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee