In English

Avaldused
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi avaldus president Lennart Meri surma puhul 14. märtsil 2006 Eesti Televisioonis
14.03.2006


Armsad kaasmaalased,

Mul on teile täna teatada kurb sõnum – lahkunud on president Lennart Meri.

Kui tänase emakeelepäeva puhul heiskame rahvuslipud, mõelgem seejuures ka Lennart Merile, kes nii riigimehe kui kirjamehena hindas eesti keele ilu ja õpetas ka teisi seda hindama. Meie hulgast on lahkunud poliitik ja visionäär, kellest jääb meie riigi ja rahva ellu väga mitmekesine pärand.

Noores eas leidis Lennart Meri oma kutsumuse kirjanikuna. Tema reisiraamatud, nagu ka hilisemad filmid, sündisid huvist väikerahvaste kultuuri ja eestlaste juurte vastu. Ta looming aitas hoida ja tugevdada eesti identiteeti võõra totalitaarse režiimi tingimustes.

Küpses eas sai Lennart Meri tuntuks poliitikuna. Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise ajal töötas ta välisministrina, kelle teeneks jääb riigi välisteenistuse taasloomine. Vabariigi Presidendina tegutses Lennart Meri selle nimel, et kindlustada meie riigi rahvusvahelist positsiooni. Tema eesmärkideks olid Eesti liitumine NATO ja Euroopa Liiduga ning usaldusväärse riigi ülesehitamine.

Presidendina oli üheksa aasta jooksul Lennart Meri kanda nii presidentuuri taastamine kui ka Eesti Vabariigi ülesehitamine kõige laiemas tähenduses – Eesti mõtte ja väärtustena. Lennart Meri jääb Eesti rahva mällu ereda isiksusena.

Avaldan südamlikku kaastunnet Lennart Meri perekonnale ja kõigile lähedastele.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee