In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu. Vasakult: Arne Mikk, Erki Holmberg, Peeter Vähi, Alar Ojalo, president Arnold Rüütel, Georg Bogatkin, Toomas Luman, Indrek Neivelt.

Kultuurirahastu liikmed Kadriorus 20. juunil 2005


Nõukogu koosseis

Nõukogu esimees Indrek Neivelt
liikmed Georg Bogatkin
Erki Holmberg
Toomas Luman
Arne Mikk
Peeter Vähi
juhataja Alar OjaloVabariigi Presidendi Kultuurirahastu on Vabariigi Presidendi eestvõttel 1993. aastal algatatud sihtasutus, mis koondab üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste rahalisi annetusi Eesti kultuuri-, haridus- ja teadusalase tegevuse toetamiseks.

Kultuurirahastu tegevust kavandab ja juhib nõukogu, igapäevast tööd korraldab juhataja.

Kultuurirahastu annab välja Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemiaid, Toomas Lumani poolt asutatud ja rahastatud noore teadlase preemiat ning noore kultuuritegelase preemiat, samuti Hansapanga poolt rahastatavaid hariduspreemiaid.

Traditsiooniliseks tegevuseks on kujunenud Eesti Ajalooõpetajate Seltsi ja Saksamaal asuva Körberi Sihtasutuse koostöös läbiviidava õpilaste ajaloo-alaste uurimistööde konkursi ning muude loomevõistluste toetamine, mida patroneerib Vabariigi President.


Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu põhikiri

Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu stipendiumide ja preemiate statuut

Rahvaluule kogumispreemia

Noore teadlase preemia

Noore kultuuritegelase preemia

Hariduspreemia

Vabariigi Presidendi abikaasa allfond

Ametlikud teated

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee