In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Noore kultuuritegelase preemia

STATUUT

Noore kultuuritegelase preemia, 50 000 krooni, on mõeldud 35-aastasele või nooremale Eesti päritolu kultuuritegelas(te)ele, kelle kunstilised saavutused on leidnud laialdast tunnustust või kelle looming ning kunstiline tegevus on oluliselt kaasa aidanud Eesti ja tema kultuuri tutvustamisele maailmas.

Preemiat antakse välja kord aastas kevadel.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

- kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus);
- loomingulise tegevuse kirjeldus
- vähemalt kahe tunnustatud kultuuritegelase või loomeliidu ja ühe tunnustatud kultuuritegelase soovitus.

Kandidaate võivad esitada nii noored kultuuritegelased ise, nende juhendajad, õpetajad, tööandjad jt., samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid saadetakse SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule (A.Weizenbergi 39, 15050 Tallinn).

Noore Kultuuritegelase preemiat rahastab Toomas Luman.
Leping

Senised laureaadid:

2002 - helilooja Tõnu Kõrvits, Kultuurirahastu preemia - rahvamuusik Krista Sildoja
2003 - kirjanduskriitik Jan Kaus
2004 - dirigent Anu Tali
2005 - lavastaja ja näitleja Jaanus Rohumaa


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee