In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Noore teadlase preemia

STATUUT

Lähtudes sihtasutuse Vabariigi Presidendi kultuurirahastu nõukogus 29. septembril 2000 kinnitatud stipendiumide ja preemiate statuudist leppisid kultuurirahastu ja Toomas Luman 31. oktoobril 2000 kokku Noore teadlase preemia asutamises.

Noore teadlase preemiat annab välja kultuuirrahastu, selle rahastamiseks teeb Toomas Luman kultuurirahastule sihtotstarbelise annetuse. Toomas Luman kohustub rahastama Noore teadlase preemiat, suuruses 50 000 krooni, vähemalt järgmise kümne aasta jooksul. Preemiat antakse välja kord aastas, sügisel.

Preemia on mõeldud noorele Eesti päritolu teadlasele, kes teeb uurimistööd Eesti või välismaa kõrgkooli või teadusasutuse juures. Kandideerija peab olema doktorikraadi omandanud.

Kandidaate võivad esitada nii noored teadlased ise kui ka nende juhendajad, tööandjad, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed. Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja elulooga, teadustöö kirjeldus, asjassepuutuvate avaldatud teadustööde loetelu ning vähemalt kahe juhendaja või õpetaja soovitus.

Preemia saaja püüab saavutada Eesti kõrgkoolidega kokkuleppe, et aasta jooksul pidada vähemalt kaks tasuta akadeemilist loengut oma uurimistööst. Võimalusel eelistatakse loengut Eesti kõrgkooli Narva, Pärnu, Haapsalu või muus kolledžis väljaspool Tallinnat ja Tartut.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata kultuurirahastule presidendi kantselei postiaadressil. Kultuurirahastu süstematiseerib dokumendid ja esitab need nõukogule. Preemia saaja valib välja kultuurirahastu nõukogu, kes võib soovi ja vajaduse korral paluda teadlaste ja õppejõudude nõu.

Senised laureaadid:

2000 - molekulaarbioloog Priit Kogerman
2001 - farmakoloog Allen Kaasik, Kultuurirahastu preemia - geograaf Hill Kulu
2002 - arvutiteadlane Ahto Buldas
2003 - keemik Ivo Leito
2004 - arvutiteadlane Jaan Raik
2005 - neurobioloog Sulev Kõks


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee