In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Riigikaitse Nõukogu

Riigikaitse Nõukogu on nõuandvaks organiks Vabariigi Presidendi juures. Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister ning kaitseväe juhataja (sõjaajal kaitseväe ülemjuhataja).

Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.

Nõukogu istungid on korralised ja erakorralised. Korralised istungid toimuvad iga kahe kuu tagant, erakorralised istungid vastavalt vajadusele Vabariigi Presidendi äranägemisel.

Riigikaitse Nõukogu tegutseb Vabariigi Presidendi kinnitatud kodukorra alusel.


Ametlikud teated

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee