In English

Institutsioonid
Ava print vaates

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia

Riigipea autasu parimatele rahvaluulekogujatele anti aastatel 1935-1940 enam kui sajale Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastöölisele.

Preemia taastati Eesti Kirjandusmuuseumi initsiatiivil 1993. aastal presidendi Kultuurirahastu toel, esimsed preemiad anti 1994.a. veebruaris. Rahalise autasu üldsuuruse määrab president Kirjandusmuuseumi vastava ettepaneku alusel. Autasud antakse üle pidulikul aktusel Kirjandusmuuseumis Vabariigi Presidendi või tema esindaja poolt.

Taasloodud Eesti Vabariigi presidendi rahvaluule kogumispreemia on saanud:

1994

Ago Aava (Tallinn) väga hea rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest 1985. aastast.
Evi Anni-Adder (Harjumaa) väga hea kaastöö eest 1993. aastal ja kaastöö eest alates 1981. aastast.
Kaleph Jõulu (Viljandimaa) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1990. aastast.
Ella Kaljuvee (Lääne-Viru) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1981. aastast.
Enda Kallas (Pärnumaa) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1981. aastast.
Rosalie Karjam (Kihnu) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1992. ja 1993. aastal.
Eduard Leppik (Lääne-Viru) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1971. aastast.
Elmar Lossmann (Suure-Jaani) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1985. aastast.
Ester Talussaar (Tallinn) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1988. aastast.

1995

Marju Kõivupuu professionaalsete kirjapanekute ja lindistuste eest Rõuge ja Hargla kihelkonnast, Viljandi Kultuurikolledži ja Tartu Ülikooli õppurite ühisekspeditsioonide korraldamise eest.
Aleksander Sünter (Saaremaa) oma kodukihelkonna pärimuse jäädvustamise eest.
Heiki Valk (Tartu) Setumaa vanema pärimuse jäädvustamise eest.

1996

Helmi Laars (Juuru) uurimuse "Mahtra küla ajaloost" eest.
Kaleph Jõulu (Viljandimaa, Raplamaa) professionaalsete ja väga mitmekülgsete kirjapanekute eest (200 lk, fotod, kirjad, vanad laulikud).
Ülis Sõukand (Tartu) tänapäeva pärimuse (sõdurifolkloor, tudengifolkloor, korporatsioonide lauluvara) kirjapanekute eest.
Indrek Kaimer (Tallinn) postuumselt 1995. aastal Siberi eestlaste juures kogutud rahvaluule eest.

1997

Harvet Toots (Tõstamaa, Tallinn) töö eest "Pildikesi Peda ühikast Pärnu maanteelt".
Kaleph Jõulu (Viljandimaa, Raplamaa) väga heade professionaalsete kirjapanekute eest (ca 700 lk käsikirja, fotod).

1998

Ahto Raudoja (Setumaa) setu pärimuse kogumise ja kogumistöö organiseerimise eest.
Jaan Malin (Tartu) pideva töö eest üliõpilaspärimuse, eriti Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva (EÜE) pärimuse jäädvustamisel.
Leida Oeselg (Saaremaa) oma kodukoha Sõrve ja kaasaegse pärimuse (põhiliselt anekdoodid) jäädvustamise eest.

1999

Leida Oeselg (Saaremaa, Tartumaa) väga mitmekülgsete folkloori kirjapanekute eest (654 lk).
Pille Niin (Tartu) 1997. ja 1998. aastal Kullamaa kihelkonnast kogutud rahvaluulelise materjali eest.
Eduard Leppik (Lääne-Viru) kodu- ja kultuuriloolise tegevuse eest.

2000

Enda Kallas (Häädemeeste) aasta jooksul saadetud pajatuste, naljandite, perepärimuse, ajalooliste ja kultuurilooliste kirjapanekute ning fotode eest.
Ain Raal (Tartu) setu lõõtspillimängijate pärimuse jäädvustamise eest.
Kadi Salu (Tartu) Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva pärimuse jäädvustamise eest.

2001

Piret Päär (Tallinn) kogumisvõistluse "Pöidlaküüdilood" organiseerimise ja läbiviimise eest.
Veronika Savi (Tallinn) kogumisvõistluse "Pöidlaküüdilood" organiseerimise ja läbiviimise eest.
Melika Kindel (Tartu) Kuusalu kihelkonna kohamuistendite kogumise ja kogumise organiseerimise eest.

2002

Leida Oeselg (Saaremaa, Võru) kaasaegsete sünnipäevade, sünni- pulma-, matusekommete jäädvustamise eest.
Liina Paales (Tartu) Eesti kurtide pärimuse jäädvustamise eest (käsikiri ja video).
Hans-Gunter Lock (Saksamaa) setu laulutraditsiooni jäädvustamise eest.

2003

Heinrich (Heinz) Valk (Tallinn) 61 käsikirjalise albumi kogu eest. Albumid kogutud 1962-2002 Harjumaalt, Läänemaalt ja Hiiumaalt.
Pärtel Lippus (Tartu) helisalvestused folkloristika ajaloost, tänapäeva jõuluvanapärimusest, Viljandi pärimusmuusikafestivalilt ning seltskondlikest ühislaulmistest.

2004

Anu Soon (Lääne Virumaa) kodukandi pärimuse jäädvustamise eest.
Kail Sarv (Tallinna) Viljandi Kultuurikolledži ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasfolkloori jäädvustamise eest.

2005

Helgi Suluste (Tartu) Ranna-Kodavere ümbruse pillimeeste uurimise eest.
Merlin Lõiv (Tartu) Eesti Kaitseväe pärimuse kogumise eest.

2006

Jüri Metssalu (Raplamaa) oma kodukoha pärimuse kogumise ja uurimise eest.
Tiit Birkan kauaaegse rahvaluule kaastöö eest (alates 1981. aastast saatnud arhiivi üle 750 lehekülje käsikirjalist materjali).

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee