In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President esines ettekandega Jyväskylä Ülikoolis
17.11.2003


President Arnold Rüütel ja Soome ekspresident Martti AhtisaariPresident Rüütel esines täna Jyväskylä Ülikoolis, Martti Ahtisaari nimelises maailmapoliitika teemalises loengusarjas, ettekandega koostööst Läänemere ja Euroopa Liidu arenguruumis ning Eesti valikutest. Eesti riigipea keskendus oma ettekandes Euroopa Liidu laienemisest lähtuvale vajadusele uute mõõtkavade kasutuselevõtuks. Vabariigi Presidendi ettekanne sai Kesk-Soome avalikkuses suure tähelepanu osaliseks.

Vabariigi Presidendi sõnul on regionaalne koostöö Euroopa Liidu keskseid arengutegureid. "Tulevase arengu tasakaal näib peituvat ennekõike nii regionaalsete huvidega arvestamises kui ka erinevate regioonide integratsioonis," lausus president Rüütel.

President Rüütel rõhutas ka, et igal riigil on Euroopa Liidus tähtis roll. Tema sõnul võib väikeriik kujuneda omapäraseks inkubaatoriks teadmispõhise majanduse arendamisel, uute tehnoloogiate rakendamisel, samuti ühiskonnakorralduse demokraatlike institutsioonide arendamisel ja huvigruppidega konsulteerimisel.

Vabariigi President peatus oma kõnes veel pikemalt asjaolul, et aktiivset koostööd eeldavaks arengumootoriks saab üha enam sotsiaalne stabiilsus. Ühtlasi rõhutas Eesti riigipea, et demokraatlike arengute aluseks ja loova koostöö eelduseks on ühiskonna sidusus ja kokkuleppevõime.

Kõneldes väärtustest, mida toetab Euroopa Liidu laienemine, rääkis Vabariigi President ka Eesti panusest. President Rüütli sõnul õpetab Eesti ajalooline kogemus hindama ja arvestama rahvuslike huvide ja väärtuste ignoreerimise ohtlikkust, samuti oskust jõuda üldisi huvisid kaitsvate ja erisusi arvestavate juhtimismeetodite tasakaaluni.

"Kindlasti ei saa Eestist Euroopa Liidus ei-ütleja, nagu kahetsusväärsel moel on aeg-ajalt arvatud. Kinnituseks olgu kas või meie senine aktiivne osalemine nii regionaalses koostöös kui Euroopa tuleviku kavandamises. Eesti soovib olla euroopalikke põhiväärtusi austav ja toetav heaoluriik, koostööle orienteeritud aktiivne panustaja," lausus president Rüütel.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 17. novembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee