In English

Otsused
Ava print vaates

1070. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
03.10.2006


1. Annan armu:

Kristina Karpešile, sünd 1980,
karistatud Pärnu Maakohtu otsusega 28. juunil 2000, vabastades ta kohtu poolt mõistetud karistuse kandmisest.

2. Jätan rahuldamata armuandmispalved järgmiste süüdimõistetute kohta:

Annuk, Martin, sünd 1982
Akulin, Vladislav, sünd 1989
Denissov, Aleksandr, sünd 1968
Gromann, Rein, sünd 1937
Künnap, Gunnar, sünd 1972
Laas, Väino, sünd 1956
Metsar, Kersti, sünd 1971
Mihhailov, Fjodor, sünd 1981
Pajevski, Stanislav, sünd 1980
Sarv, Tamur, sünd 1983
Žilinski, Juri, sünd 1957
Tovstonog, Gek, sünd 1987
Truuder, Raul, sünd 1980
Uri, Aivo, sünd 1971

3. Otsus jõustub allakirjutamisele järgneval päeval.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 19.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 73, 1339


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee