In English

Otsused
Ava print vaates

1063. Kaitseliidu ülema ametisse nimetamine
05.09.2006


1. Nimetan major Raivo Lumiste Kaitseliidu ülemaks.

2. Otsus jõustub 6. septembril 2006.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 14,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 4,
Kaitseliidu seaduse § 11 lg 2.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 68, 1257


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee