In English

Otsused
Ava print vaates

1062. V. Lipsu kohtunikuametist vabastamine
04.09.2006


Juhindudes kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2006, 15, 118) § 99 lõike 1 punktist 1 ning lõikest 2 vabastan kohtunikuametist Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku Valdo Lipsu tema enda soovil.

Alus: Riigikohtu esimehe 31. augusti 2006 ettepanek.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 68, 1256


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee