In English

Otsused
Ava print vaates

1054. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus
29.06.2006


Riigikogus vastu võetud 15. juunil 2006

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 I, 32, 246


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee