In English

Otsused
Ava print vaates

1051. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seadus
29.06.2006


Riigikogus vastu võetud 14. juunil 2006

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 II, 14, 41


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee