In English

Otsused
Ava print vaates

1046. Elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus
29.06.2006


Riigikogus vastu võetud 14. juunil 2006

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 I, 31, 234


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee