In English

Otsused
Ava print vaates

1044. Kohtunikuks nimetamine
28.06.2006


1. Nimetan esimese astme kohtunikuks:

Viktor Brügel
Fred Fisker
Kaija Kaijanen
Heli Käpp
Daimar Liiv

2. Nimetan teise astme kohtunikuks:

Urmas Reinola


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 13 ja § 150 lg 3,
kohtute seaduse § 55 lg 1.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 53, 976


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee