In English

Otsused
Ava print vaates

1031. A. Šuvalovi kriminaalvastutusele võtmine
13.06.2006


Annan nõusoleku Harju Maakohtu kohtuniku Ardi Šuvalovi kriminaalvastutusele võtmiseks.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 153 lg 1,
kohtute seaduse § 3 lg 3,
kriminaalmenetluse seadustiku § 376 lg 3,
Riigikohtu üldkogu 6. juuni 2006 otsus nr 3-5-0-8-06.


Arnold Rüütel


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee