In English

Otsused
Ava print vaates

1026. Suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumine
13.06.2006


1. Nimetan:

Miko Haljase Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Ungari Vabariigis ja Horvaatia Vabariigis, asukohaga Budapestis;

Jaan Heina Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Ukrainas, Gruusias ja Moldova Vabariigis, asukohaga Kiievis;

Meelike Palli Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Taani Kuningriigis, asukohaga Kopenhaagenis;

Margus Rava Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Prantsuse Vabariigis ning Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures Pariisis;

Andres Tomasbergi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Itaalia Vabariigis, asukohaga Roomas;

Mati Vaarmanni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Tšehhi Vabariigis, asukohaga Prahas.

2. Kutsun tagasi:

Toivo Tasa, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Ungari Vabariigis ja Horvaatia Vabariigis;

Paul Lettensi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Ukrainas, Gruusias ja Moldova Vabariigis;

Taavi Toome, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Taani Kuningriigis;

Andres Talviku, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Prantsuse Vabariigis ning Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures Pariisis;

Jüri Seilenthali, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Itaalia Vabariigis;

Eve-Külli Kala, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Tšehhi Vabariigis.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 2,
välisteenistuse seaduse § 20 lg 1.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 49, 910


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee