In English

Otsused
Ava print vaates

995. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
29.03.2006


1. Annan armu:

Oleg Adamtšukile, sünd 1972,
karistatud Tallinna Linnakohtu otsusega 28. märtsil 2003, vabastades ta karistuse edasisest kandmisest;

Kalev Kõivsaarele, sünd 1968,
karistatud Tartu Maakohtu otsusega 9. novembril 2005, vabastades ta KarS §-s 74 sätestatud alustel põhikaristuse (vangistuse) kandmisest tingimisi 3-aastase katseajaga ühes allutamisega KarS §-s 75 lg 1 ja 2 p 2, 5 ja 6 sätestatud käitumiskontrollile.

2. Jätan rahuldamata armuandmispalved järgmiste süüdimõistetute kohta:

Aivar Antonis, sünd 1976
Konstantin Belov, sünd 1983
Igor Bogovski, sünd 1981
Amantai Bultejev, sünd 1968
Vjatšeslav Ivanov, sünd 1973
Rene Kallaste, sünd 1976
Nikolai Kuznetsov, sünd 1977
Märt Loomet, sünd 1974
Evo Metsmaa, sünd 1969
Aili Polukainen, sünd 1974
Viktors Propps, sünd 1985
Kaja Põdra, sünd 1976
Aivar Rosental, sünd 1967
Dmitri Rudai, sünd 1969
Igor Seleznjov, sünd 1978
Nikolai Starogorodtsev, sünd 1983
Sergei Stogov-Suvorov, sünd 1970
Marek Säinas, sünd 1983
Vadim Timofejev, sünd 1979
Raul Tähve, sünd 1971

3. Otsus jõustub allakirjutamisele järgneval päeval.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 19.Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 29, 521


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee