In English

Otsused
Ava print vaates

979. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
15.02.2006


1. Annan armu:

Peeter Ilusale, sünd 1948,
karistatud Tallinna Linnakohtu otsusega 8. mail 2003, vabastades ta karistuse edasisest kandmisest;

Ando Ossipile, sünd 1978,
karistatud Tartu Maakohtu otsusega 6. veebruaril 2004, vabastades ta vangistusest KarS §-s 76 sätestatud alustel tingimisi 2-aastase katseajaga ühes allutamisega KarS §-s 75 lg 1 ja lg 2 p 2 sätestatud käitumiskontrollile.

2. Jätan rahuldamata armuandmispalved järgmiste süüdimõistetute kohta:

Janno Aasaleht, sünd 1984
Jano Akkuratov, sünd 1984
Aleksei Baidak, sünd 1978
Aleksandr Dragomilov, sünd 1962
Ivan Dragomilov, sünd 1969
Valentin Fuksov, sünd 1977
Boriss Jevsejev, sünd 1979
Hermo Kaasik, sünd 1980
Rein Kask, sünd 1938
Eduard Kiljak, sünd 1969
Juri Kramskoi, sünd 1983
Indrek Lauri, sünd 1972
Jevgeni Lõhmus, sünd 1986
Aleksei Mihhailov, sünd 1982
Dmitri Salei, sünd 1981
Genrich Sarkisjan, sünd 1970
Juri Tkatšov, sünd 1980
Andres Vorsman, sünd 1983

3. Otsus jõustub allakirjutamisele järgneval päeval.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 19.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 18, 323


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee