In English

Otsused
Ava print vaates

760. Päästeseaduse, kemikaaliseaduse, Kaitseliidu seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus
21.12.2004


Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2004

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 I, 89, 612


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee