In English

Otsused
Ava print vaates

273. Riigikogu korraliste valimiste väljakuulutamine
26.11.2002


Kuulutan välja Riigikogu korralised valimised 2. märtsil 2003 vastavalt põhiseaduse § 60 lõikele 3.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 3,
Riigikogu valimise seaduse § 2 lg 2.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 132, 1942


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee