In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Maailma Energeetikanõukogu täidesaatva assamblee lõputseremoonial 7. septembril 2006 Kadriorus
07.09.2006


Austatud külalised!

Tervitan kõiki Maailma Energeetikanõukogu assambleest osavõtjaid siin Kadrioru hilissuvise looduse keskel. Looduskeskkond toimib ise kui energeetiline süsteem. Siin aga moodustab see koos teiega, lugupeetud energeetikaspetsialistid kogu maailmast, sümboolselt tervikliku koosluse.

Maailma Energeetikanõukogu roll on erakordselt ulatuslik ja nüüdisajal üha olulisem, sest tänane maailm otsib vastust küsimusele, kuidas edasi. Tuleb leida tee, kuidas tagada energiaressursside kättesaadavus maailma igas paigas, säilitades seejuures elamisväärse looduskeskkonna ja planeedi jätkusuutliku arengu. Teie sellesuunaline senine töö ja tulevikukavad sisendavad optimismi.

Globaalselt sõltub meie kõigi tulevik suuresti sellest, kuidas suudame kokku leppida nendes reeglites, mis kindlustavad inimese eksistentsi Maal võimalikult pikaks ajaks. Ehk teisisõnu: kas ei ela me üksnes majanduskasvu ja oma heaolu taotledes nüüdisajal üha enam järeltulevate põlvkondade arvel. Energiavarustust ja seejuures loodusressursside kasutamist kavandades on siin jällegi teie, Maailma Energeetikanõukogu kätes need hoovad, mille abil säilitada ökoloogilist tasakaalu.

Globaalseid ülesandeid saab ja peabki lahendama koos. Traditsiooniliste kütuste asendamine ja innovaatiliste energiatehnoloogiate väljatöötamine on kindlasti rahvusvahelise koostöö valdkond. Eesti tahab ja suudab olla siin võrdne partner. Olgu meiepoolseks panuseks kasvõi põlevkivi kasutamise pikaajalised kogemused, väljakutseks aga sellealaste tehnoloogiate edasiarendused. Oma energiastrateegia kavandamisel lähtub Eesti parlamendis heakskiidetud pikaajalisest riiklikust arengukavast ning säästva arengu seadusest, mis kehtib juba 1995. aastast.

Lugupeetud külalised, assambleest osavõtjad!

Me kõik tahame elada paremini, mugavamalt. Olgu meil seejuures inimlikku suurust, nägemaks enda kõrval probleemseid regioone, ning jätkugu meil mõistust ja vastutustunnet tulevaste põlvkondade ees. Soovin, et viiksite meie riigist kaasa parimad muljed ja head mõtted tulevaseks tööks. Saatku teid edu!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee