In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President tõe ja õiguse päeval 26. augustil 2006 Albus
26.08.2006


Inimene ja tema maa


Austatud koosolijad,
tõe ja õiguse hoidjad!

Mulle on väga austavaks, aga ka tõsiseks ülesandeks rääkida inimesest ja tema maast siin, Tammsaare kodukandis. Seda enam, et kuulajate seas on suure kirjaniku mälestust hoidev vallarahvas ja temanimelise kirjanduspreemia laureaadid.

Olen juba meie varasematel kohtumistel avaldanud lugupidamist Albu elanikele, kes püstitasid mälestussamba kirjaniku auks, aga seega sümboolselt ka tõe, õiguse ja maa kiituseks. Need väärtused olid ja on endiselt pinnaseks, millelt tekkis ja saab jätkuvalt jõudu see hingeline ja vaimne side, mis ühendab suurt kirjanikku oma maa ja rahvaga.

Oma juurtelt on see rahvas ikka maarahvas, elagu temast täna pealegi suurem osa linnas. Paari põlvkonna vältel ei teki uus rahvuslik identiteet. Endiselt ühtib meie enesepeegeldus suuresti Anton Hansen Tammsaare omaga. See seletab ehk, miks ta on tõeline rahvakirjanik juba mitmenda põlve eestlaste jaoks. Küllap peitub siin ka tänase kokkusaamise põhjus.

Tammsaaret lugedes ja tajudes tema armastust oma maa ja rahva vastu, näeme selgemini ka iseennast. Andres Paas võib küll olla oma aja maamehe sümbol, kuid ta on ometi mõistetav ja lähedane ka tänastele eestlastele. Tema kaudu näeme, kuidas teatud väärtused püsivad nii kaua, et suudavad ühendada paljusid põlvkondi.

Ma arvan, et just oma maa ja sellega lahutamatult seotud kultuur on olnud meie rahva ühisväärtuste kasvupinnas. Siit ammutas väike rahvas kõigi kahtlejate ja vaenajate kiuste nii palju jõudu, et suutis luua oma riigi ja muuta see lühikese ajaga õitsvaks. See võimas jõuallikas aitas ka elada üle riigikaotuse ja ennast veelkord vabaks võidelda.

Küllap mõtisklesime selle kõige üle tavapärasest enam just neil päevil, mil tähistasime 15 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest.

Tammsaare hindas kõrgelt elu hoidvaid väärtusi, inimest ja tema kätetööd. Tema “Tõde ja õigus” sisaldab mõtet, et “ära armasta sood ja raba, vaid seda, mis soost ja rabast teha saab”. Siin Albu vallas, nagu mujalgi Eestimaal on hästi näha ja tunda, mida maa-armastuse kaudu võib saavutada. Seda tajudes on suur kirjanik endiselt otsekui meie kõrval.

Soovin, et see jääkski nii!
Tänan teid!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee