In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Ökokratt 2006 “Kes elab vees” lõpukonverentsil 7. juunil 2006 KUMUs
07.06.2006


Austatud keskkonnahoidjad,
konverentsi korraldajad ja külalised!

Et langetada teadlikke tegutsemisotsuseid, tuleb nende võimalikke tagajärgi ette näha. Sageli puuduvad meil selleks vajalikud teadmised, nagu ka suutlikkus hinnata oma käitumise ja tarbimisharjumuste mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on väga tänuväärne projekti “Ökokratt” eesmärk suurendada Eesti elanike keskkonnateadlikkust.

Kogu inimkond elab ja tegutseb ühtses ökosüsteemis, kus hälbed ei jää enamasti lokaalseks. Ehkki puhta vee varude nappust peetakse ennekõike kolmanda maailma probleemiks, puudutab see nüüdisajal siiski enamust meie planeedi elanikest. Kui mageveevarud jäävad paljudele kättesaamatuks ning iga päev sureb saastatud vee tarbimise tõttu 25 tuhat inimest, on sellest saanud vaieldamatult globaalprobleem.

Asjatundjate hinnangul on Eestis ainult pooltele elanikest tagatud kõigile normidele vastav joogivesi. Ent muretseda tuleb ka maailmamere pärast. Sealhulgas valmistab probleeme ka meie kodune Läänemeri, mis teiste sisemeredega võrreldes on erakordselt madal. Keskmine sügavus ainult 55 meetrit on üks põhjusi, miks siinne merekeskkond on kergesti haavatav.

Teine põhjus peitub vanuses: jää-aja eri etappidel tekkinud veekoguna on Läänemeri suhteliselt noor ja eriomane liigistik pole siin välja arenenud. Kui enamasti on vee-elustik rohke ja mitmekesine ning märksa ürgsem elust maismaal, siis Läänemerd võib pidada erandiks. Harjumatutes tingimustes elavad nii siia sattunud magevee- kui ka soolase merevee asukad. Ka sellest tulenevalt on Läänemere ökosüsteem väga tundlik.

Seetõttu teeb rõõmu, et tähelepanu Läänemerele viimasel ajal järjest suureneb ning selle kaitse on muutunud kogu piirkonna ühiseks mureks. Üha tähtsama koha on meie ühiskonnas omandanud ka arusaam, et üldise haritusega käib kaasas keskkonnateadlikkus ning et säästev eluviis on jätkusuutlikkuse aluseks.

Meid ümbritsev keskkond vajab mitte ainult materiaalseid investeeringuid, vaid ennekõike hoolivat suhtumist. See on meist igaühele jõukohane. Niisuguse hoiaku kaudu sünnib ühtlasi huvi looduse ja elu mitmekesisuse vastu ning uhkus meie kauni Eestimaa üle.

Suur tänu inimestele, kes viivad ellu selliseid harivaid keskkonnaprojekte, nagu seda on “Ökokratt”. Edu tänasele konverentsile ja teie muudele headele ettevõtmistele!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee