In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Gruusia Vabariigi presidendi T. E. härra Mihhail Saakašvili ja proua Sandra Elisabeth Roelofs’ i pidulikul õhtusöögil Eesti Vabariigi presidendi ja proua Ingrid Rüütli auks 11. mail 2006 Tbilisis
11.05.2006


Austatud härra president,
austatud proua Roelofs,
ekstsellentsid, daamid ja härrad!

Tänan Teid, härra president. Teie liigutavad sõnad ja külalislahkus teevad meile heameelt ja soojendavad südant.

Mul on rõõm taas Gruusias viibida. Eelmisest külastusest, mil sain osa Rooside revolutsiooni teise aastapäeva üritustest, on möödunud ligi pool aastat. See oli värvikirev sündmus, mil tundsin selgesti gruusia rahva veendunud poolehoidu valitud demokraatia kursile.

Hea meel on kogeda, et positiivsed arengud jätkuvad ning Gruusia ei lase end kõigutada mõnede naaberriikide revanšistlikest ponnistustest ja kunstlikest tõketest, mida püütakse pidevalt teie teele sokutada.

Härra president,

täna on meil kõigil põhjust rõõmu tunda Eesti ja Gruusia konstruktiivsete ja probleemivabade suhete üle, mis tihenevad üha. Eesti soovib toetada Gruusiat tema eesmärkide saavutamisel ning seetõttu peame oluliseks dialoogi tõhustamist. Heade suhete olemasolu ja nende tugevdamise tahet näitab ka vastastikune erinevate tasandite visiitide vilgas vahetamine, millest oleme jätkuvalt huvitatud. Lähitulevikus avab Eesti ka saatkonna Tbilisis, mis samuti seda protsessi hoogustab.

Eesti huvides on aidata kaasa demokraatlikku ja turumajanduslikku arengut kindlustavatele reformidele, mis tugevdavad Gruusiat ja suurendavad stabiilsust kogu regioonis. 2005. aastal oli Gruusiale suunatud 36% Eesti arenguabi projektidele mõeldud vahenditest ning me oleme ka edaspidi valmis kaasa aitama teie riigi eurointegratsiooni püüdlustele. Peame väga oluliseks NATO-suunaliste reformidega jätkamist ning üksikasjaliku ja individuaalse tegevuskava valmimist lõimumisel Euroopa Liiduga.

Julgeoleku ja stabiilsuse tagamiseks on esmatähtis riigi territoriaalne terviklikkus ja kontroll oma territooriumi üle. Eesti tervitab progressi, mis on tänaseks saavutatud Venemaa vägede lahkumiseks Gruusiast.

Samas aga teame mõlemad, et julgeolek ei alga meie riikide piiridest, vaid tunduvalt kaugemalt. See sõltub Euroopast kui tervikust, aga niisamuti kogu maailmas toimuvatest protsessidest. Lubage mul siinkohal avaldada oma veendumust, et nii Eestile kui Gruusiale on seotus euroatlantiliste struktuuridega parim valik. See loob eeldused ja võimaldab täiendavaid vahendeid, tagamaks jätkuvat majanduskasvu ja inimeste heaolu ning avaramaid arenguvõimalusi. Seega – meie huvides on panustada Euroopa Liidu ja NATO tugevusse ja ühtsusesse. Seeläbi suudame end üha enam globaliseeruvas maailmas kuuldavaks ja arvestatavaks teha.

Härra president,

lõppenud sajand on kujundanud meie riikide saatust mõneski mõttes sarnaselt. Meie ajaloos on ajajärk, mil võõrvõim tegi kõik selleks, et alla suruda rahvuslikku identiteeti, muserdades meie kultuuri ja looduskeskkonda, aga see ei suutnud meid murda. Sellest ajast on meil maailma jaoks oluline sõnum – rahvuse vastupidamise ja kestmajäämise sõnum.

Olles läbi tulnud raskest ajalookogemusest, on Gruusia ja Eesti täna mõlemad iseseisvad riigid ja meil on maailmale veel teinegi sõnum. Just väikestel rahvastel tuleb rõhutada eetika primaarsust maailmapoliitikas, kuna poliitilise ilmastiku muutumisel reageerivad väikesed rahvad ohtudele palju tundlikumalt kui suuremad rahvad, kes pole oma ajaloo vältel pea kunagi muret tundnud oma allesjäämise pärast. Milline tee valida ja kellega seda koos käia, on vaid meie rahvaste endi otsustada. Selle lihtsa arusaamani võib tihtipeale olla keeruline jõuda, kui demokraatliku fassaadi taga peitub suurriiklik mõtteviis.

Olen veendunud, et avatus ja koostöö on see, mis tagab meile edukuse. Erinevused teevad kogu maailma ilusamaks ja paremaks. Kultuuride paljusus on selle maailma rikkus. Meie kohus on seda säilitada tulevastele põlvedele.

Härra president,
proua Roelofs,
daamid ja härrad,

tõstan klaasi Gruusia Vabariigi auks, tõstan klaasi teie õnneks! Eesti ja Gruusia sõpruse ja koostöö terviseks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee