In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President metsanädala avamisel 8. mail 2006 Kundas
08.05.2006


Austatud koosolijad!

On tore, et metsanädalast on saanud samasugune traditsioon, nagu on seda iga-aastane looduskaitsekuu. Sisu poolest ja samuti ajaliselt ongi need teineteisest lahutamatud. Ka eesmärk on ühine – keskkonna väärtustamine. Just niisuguste tavade kaudu jõuame kindlasti lähemale eesmärgile, et metsa ja looduse hoidmisest kujuneks elunorm.

Seekord on metsanädala motoks „Mets muutub ja muudab”. Niisugune ettepanek tuli Eesti Metsaseltsi liikmetelt, kes pidasid vajalikuks teadvustada muutumisega kaasnevaid võimalusi ning väljakutseid metsanduses.

Kindlasti mõjutab ja muudab mets meie elukeskkonda. Ta aitab puhastada vett, hoida ära erosiooni ning pakub meile varju tuule ja tormi eest. Inimene ja mets sõltuvad teineteisest. Ühiskond saab tänu metsale oma käsutusse ressursse, mis rohkem või vähem mõjutavad inimeste vaimset ja füüsilist tervist. Inimene muudab metsa heaolu ja mets inimese oma.

Mets on ka majandusliku heaolu allikaks. See on taastuv loodusressurss, mille majanduslik perspektiiv maailmas on fossiilsete kütusevarude kahanemise juures kasvamas. Roheline kuld muutub mustale kullale arvestatavaks alternatiiviks nii materjalitööstuses kui energeetikas.

Muutuvad ka puidutöötlemise tehnoloogiad, mis esitavad uusi nõudeid nii inseneridele kui ka metsakasvatajatele. Saed töötavad tänapäeval uutel põhimõtetel, tarbijate seas on laialdaselt soositud tugevad ja stabiilsed liimpuitkonstruktsioonid, nõudlus on suurenenud peenema sortimendi metsamaterjali järele.

Eile väärtusetud puuliigid on tõusmas täna hinda. Kui eelnenud aastatel peeti haaba väheväärtuslikuks ja suurem osa sellest müüdi plaaditehastele või küttepuiduks, siis suurinvesteering Kundas on tõstnud haava uude väärtusklassi. Sama võib ees oodata ka lepapuud, kui võidukäiku teevad väikesed elektri- ja soojatootmisjaamad ning niinimetatud puidubensiin.

Mets muutub ka ilma inimese abita. Kuskil see kaob loodusõnnetuste tagajärjel, teisal tekib juurde põllumajanduse hääbumisel. Võsa omandab aja jooksul “õigele metsale” omaseid tunnuseid. Metsapind laieneb ka teadliku metsastamise tulemusena. Eelmisel aastal tehti seda Eestis rohkem kui 1200 hektaril. Nii on mets muutunud põllumajanduspoliitika instrumendiks.

Muutused metsas ja metsanduses on loomulik protsess. Ühiskond peab otsima võimalusi saada sellest säästvale arengule tuge. Metsanädal annab selleks kindlasti suurepärase võimaluse. Soovin kõigile oskust märgata neid muutusi ning nendega kaasa minna. Head metsanädalat!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee