In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti mereväe laeva "Tasuja" vastuvõtmisel 17. aprillil 2006
17.04.2006


Austatud minister,
härra kindral,
lugupeetud suursaadik,
mereväelased!


Kui eesti rahvas saavutas 1918. aastal oma suure eesmärgi – riikliku sõltumatuse, siis oli mereväel selle juures täita väga oluline roll. Vabadussõjas hoidsid meie meremehed katkematuna ühenduse Lääne-Euroopaga, andes seeläbi oma olulise panuse Eesti võitluses iseseisvuse eest.

Ka ''Tasuja'' oli suurtükilaevana Eesti riigi eest väljas juba Vabadussõjas. Ent Tasuja nimi viib meid tagasi veelgi kaugemasse ajalukku, esindades eestlastele olulisi väärtusi. Just seetõttu loodan, et meeskond täidab suure vastutustunde ja uhkusega oma ülesandeid sel laeval.

Mereriigina peab Eesti ka nüüdisajal tähtsaks vastavate traditsioonide ja võimekuse alalhoidmist ning väeliigi igakülgset arendamist. See poleks aga mõeldav ilma uusi aluseid soetamata. Siinkohal kuulub meie tänu Taani Kuningriigile, kes on Eesti mereväe taastamisele ja arendamisele igati kaasa aidanud.

Eesti mereväest on kujunenud esinduslik ja võimekas väeliik, keda on tunnustanud ka meie partnerid NATO-s. Hiljuti juhtis ''Admiral Pitka'' NATO kiirreageerimisjõudude miinitõrjeüksust, tulles talle püstitatud ülesannetega edukalt toime. Riigi territoriaalse terviklikkuse tagamisel on merevägi asendamatu. Usun, et meie rahvas võib teile alati kindel olla.

Minu kodusaarel sooviti laeva teelesaatmisel: ''Seitse jalga vett kiilu alla!'' Seda tahan soovida täna ka ''Tasuja'' meeskonnale!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee