In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President president Lennart Meri ärasaatmisel 26. märtsil 2006 Kadriorus
26.03.2006


Austatud Lennart Meri pereliikmed ja lähedased,
ekstsellentsid,
armsad kaasmaalased ja
Lennart Meri mälestajad mujal maailmas!

Langetame pea leinalippude all, avaldades austust väljapaistvale eestlasele ja suurele eurooplasele, kelle elurännak on lõpule jõudnud.

Lennart Meri sai rahva hulgas tuntuks rännumehena. Tema kirg ja kutsumus, rahutu loomuse ja isikupärase tegutsemise oluline koostisosa oli rändamine. See tähendas ühtaegu vabadust ning meelistegevust, mida oli võimalik arendada laiahaardeliseks ja mitmekihiliseks loominguks.

Enamasti vajavad inimesed rännakule minnes pidepunkte, mis aitavad reisi lõpetada soovitud ajal ja kohas. Lennart Meri oli neist kammitsaist vaba. Tal oli vähestele antud talent – julgus ja oskus liikuda korraga nii ajas kui ka ruumis.

Ta suutis ajaloolasena möödanikku mõtestada, maadeuurijana kaugete rahvaste kultuuri tundma õppida ja andeka suhtlejana teha oma retkedest sündmused nii võõrsil kohatud kui kodus oodanud inimestele. Keeletundliku kirjamehena oskas ta kogutud muljed vormida kaasamõtlemisrõõmu pakkuvateks reisikirjadeks tuulest ja muinasluulest.

Oleme kõik saanud osa Lennart Meri eripärase ränduriande ühest eredamast avaldumisviisist – jõuda oma ajalikul eluteel ülimalt paljude inimesteni. Need kohtumised suutis ta kujundada meeldejäävaiks ja müüteloovaiks.

Lennart Meri kasutas ka riigimehena oma jäljendamatut oskust muuta aja kulgemise tempot. Nõnda andis ta olulise panuse selleks, et Eesti elu hakkas kiirelt taas paremuse poole muutuma. Ta tajus oma rahva valikuterohket tänapäeva kui vastandit ja hüvitist tema enda noorusaega jäänud süngetele ajaloosündmustele.

Presidendina uskus Lennart Meri isiksuse võimalustesse ajaloo kujundamisel ning sellesse, et väikestel riikidel ja rahvastel on tänapäeva maailmas kanda eriline roll. Oma kindlameelsuse ja säraga suutis ta panna uskuma nii iseendasse kui kogu Eestisse.

Suure rännumehe maine teekond on jõudnud lõpule. Siit Kadriorust, kus ta üheksa aasta vältel Eesti arengu suunda hoidis, viib tee viimsesse puhkepaika. Lennart Meri rännak jätkub aga ajaloos. Nõnda jääb ta alatiseks meie keskele. Me ei unusta teda kunagi.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee