In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti-Moldova ärifoorumil 21. märtsil 2006 Chisinaus
21.03.2006


Austatud president Voronin!
Ministrid, ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Tänan teid südamliku vastuvõtu ja lahkete tervituste eest!

Viibime Moldovas kolmandat päeva ning selle aja jooksul oleme enda jaoks avastanud Moldova suurima ''loodusvara'': need on Moldova inimesed. Teie südamlik ja avatud suhtumine, siinsete inimeste edasipüüdlikkus ja haritus lubavad loota, et Moldova majanduse ja ühiskonna areng on järjepidev. Eelnenud ametlike kohtumiste jooksul oleme korduvalt kinnitanud oma tõsist koostööhuvi ja valmidust teid valitud teel toetada.

Meie riikide koostöö tugineb nii mitmetele paralleelidele Eesti ja Moldova ajaloos kui ka tõsiasjale, et Ida ja Lääne piiril asuvate väikeriikidena on meie tuleviku-valikud paljuski sarnased. Eestist on saanud Euroopa Liidu liikmesriik ja Euroopa Liidu idapiir jõuab peatselt Moldovani.

Eesti iseseisvuse taastamisel oli üks kandvaid ideid Eesti ühiskonna naasmine Euroopa kultuuriruumi. Sellega kaasnes ka meie majanduse Euroopa-suunaline integratsioon, mis sai hoo sisse liitumisläbirääkimiste alustamisega 1998. aastal.

Radikaalsed reformid nii majanduses kui ka riigis tervikuna algasid juba 15 aastat tagasi. Seadsime reformide eesmärgiks ühiskonna avatuse, eraomandi puutumatuse, vaba turu ja eraettevõtluse soodustamise. Reformide tulemusena saavutasime suhteliselt kiiresti stabiilse majanduskeskkonna. Seda on tugevdanud Euroopa Liidu suunalised püüdlused, mis tähendasid institutsioonide ja õigusliku baasi tugevdamist ning ettevõtete moderniseerimist.

Need muutused on olnud järk-järgulised, kuid samas järjepidevad, ning toonud kaasa rahvusvaheliste partnerite usalduse suurenemise. See keskkond on soodustanud välismaiseid otseinvesteeringuid, mida on Eestis inimese kohta kogunenud rohkem kui paljudes teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides.

Välismaised investeeringud ja Euroopa Liiduga lõimumise protsess on tähendanud ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurenemist ja paremat ligipääsu rahvusvahelisele finantsturule ning kaupade ja teenuste turule. Ligi 80 protsenti meie kaupade ekspordist läheb Euroopa Liidu maadesse ja meie intressimäärad on võrreldavad euroala omadega. Tulemusena on Eesti üks kiiremini kasvavaid majandusi Euroopas: aastatel 2000 kuni 2005 ületas keskmine SKP kasv 7,5 protsenti ja eelmise aasta majanduskasv lähenes koguni kümnele protsendile. Võrreldavates hindades moodustab SKP elaniku kohta üle poole Euroopa Liidu keskmisest. Jõudsalt kasvab ka töötavate inimeste arv ning tööpuudus on langenud alla Euroopa Liidu keskmise.

Seetõttu toetab Eesti ka Moldova reformiprotsesse ja Euroopa-suunalist pürgimust. Mul on siiralt hea meel, et meie riikide vaheline koostöö on viimaste aastate jooksul märgatavalt tihenenud. Vähemalt avalikus sektoris on see jõudnud väga praktilisele tasandile - koostöövaldkondade näitena võib tuua haldussuutlikkuse tõstmise, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise ning infoühiskonna arendamise. Koostöö on alanud viljakalt, sest mõlemal pool on selleks konkreetne ja aktiivne huvi.

Tean, et Moldova pakub tõsist huvi ka Eesti ettevõtjatele ja investoritele, kellest mitmed on täna ka siin. Oleme Moldovas küll alles kolmandat päeva, kuid meie äridelegatsioon on juba külastanud mitmeid kohalikke ettevõtteid. Tänasel ärifoorumil saadav informatsioon ja kontaktid aitavad kindlasti suurendada kahepoolset kaubavahetust ja investeeringuid.

Soovin teile sisukat seminari ning meeldivaid kontakte nii täna kui ka tulevikus!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee