In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President kohtumisel NATO Sõjalise Komiteega 10. septembril 2004 Kadriorus
10.09.2004


Austatud kindral Kujat,
NATO Sõjalise Komitee liikmed, liikmesriikide kaitsevägede juhatajad,
Daamid ja härrad!

Tervitan teid Eesti Vabariigi pealinna Tallinna ühes kaunimas hoones, ligi kolme sajandi vanuses Kadrioru barokklossis!

Meie ajalugu on rikas maailmaajalooliste sündmuste mõjutustest. Möödunud sajandi pöördeliste sündmuste keerises saavutas Eesti riikliku iseseisvuse, kaotas selle traagiliselt juba paarikümne aasta pärast ning taastas uuesti pool sajandit hiljem.

Kohe iseseisvuse taastamise järel, 1991. aastal sai meie riik NATO Rooma tippkohtumisel loodud Põhja-Atlandi Koostöönõukogu asutajaliikmeks. Olime eesmärgiks seadnud NATO liikmestaatuse saavutamise. Kümme aastat tagasi ühinesime NATO rahupartnerlusprogrammiga ning pärast seda jätkus Eesti ja NATO aktiivne koostöö erinevates vormides.

Eestil õnnestus üks välispoliitilisi prioriteete saavutada käesoleval aastal. 2. aprillil heisati NATO peakorteri ees Brüsselis ja siinsamas Kadriorus üheaegselt Eesti ja NATO lipud.

Eesti avalikkuse toetus NATO-le on olnud stabiilselt kõrge, nii nagu ka hinnang meie endi kaitsejõududele. Avalikkuse püsiv toetus põhineb organisatsiooni teovõimel ning samuti tõsiasjal, et NATO väärtused ja roll on olulised tänapäeva rahutus maailmas. Ränga ajaloopärandiga väikeriigi elanikud tunnetavad erilise selgusega kollektiivse julgeoleku vajalikkust.

Maailmakaart ja globaalne julgeolekukeskkond on viimase 15-20 aasta jooksul oluliselt muutunud. Kuid tänapäeva maailm kätkeb endiselt mitmeid ohte, mis sunnivad meid koonduma ühiste eesmärkide ja väärtuste kaitsmisel.

Rünnakud New Yorgis, Washingtonis ja Madridis räägivad selgelt sellest, et maailmas leidub endiselt jõude, kes tuhandete süütute inimeste verd valades külvavad kaost. Need jõud mitte ainult ei destabiliseeri maailma rahulikku arengut, vaid võitlevad ka demokraatlike väärtuste vastu. Me peame olema selliste rünnakute puhuks valmis.

NATO liikmelisusega kaasnevadki igale alliansi liikmele kohustused, mille täitmine on kaitsevõimekuse arendamise üks prioriteete. Kollektiivne ja üksteist toetav tegevus oleks mõeldamatu ilma iga riigi individuaalse panuseta. NATO üksuste kohalolek Balkanil ja Afganistanis aitab olulisel määral stabiliseerida olukorda nendes regioonides ja maailmas tervikuna. See on samuti heaks näiteks riikide koostööst, milles on oma kindel panus ka Eestil.

NATO kui 26 riiki ühendava organisatsiooni roll maailma rahu ja stabiilsuse säilitamisel on hindamatu. Eesti tunnetab kõigi liikmesriikide toetust ja solidaarsust. Ühe tähelepanuväärse faktina sellest võime nimetada NATO lennukite õhuturvet Balti riikide õhuruumis, mille jätkumisele loodame me ka tulevikus.

Me tajume alliansi ühiseid eesmärke ja ühtsust ning usume neisse. Kinnitan teile, et Eesti annab oma panuse maailma turvalisuse suurendamisse ning on oma liitlastele võrdväärseks partneriks.

Austatud kohalviibijad! Veel kord - tere tulemast Eestisse!
Tõstan toosti meie külaliste auks ning ühiste väärtuste ja püüdluste nimel!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee