In English

Käskkirjad
Ava print vaates

132. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine
15.02.2006


Kaitseväe juhataja 6. ja 8. veebruari 2006 ettepanekul annan:

kolonelleitnant Urmas Paule teenistuse ajaks kaitseatašeena Venemaa Föderatsioonis koloneli ajutise sõjaväelise auastme;

major Taavi Laaneperele missiooni ajaks Bosnias ja Hertsegoviinas
1. märtsist 2006 kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

kapten Martin Heremile missiooni ajaks Iraagi Vabariigis 20. veebruarist 2006 majori ajutise sõjaväelise auastme.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3, § 36 lg 31.


Arnold Rüütel

Avadatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 18, 324


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee