In English

Käskkirjad
Ava print vaates

123. Kaitseväe juhataja kohusetäitja määramine
31.08.2005


Kaitseväe juhataja 29. augusti 2005 ettepanekul määran kaitseväe juhataja kohusetäitjaks 2. septembrist 2005 kella 07.20-st kella 22.15-ni Õhuväe Staabi ülema kolonel Valeri Saare.

Alus: rahuaja riigikaitse seaduse § 30 lg. 4.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2005 Lisa, 95, 1436


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee