In English

Käskkirjad
Ava print vaates

108. A. Vainamäele ajutise sõjaväelise auastme andmine
12.01.2005


Kaitseväe juhataja 11. jaanuari 2005 ettepanekul annan vanemleitnant Annes Vainamäele lähetuse ajaks Ameerika Ühendriikide Keskregiooni Väejuhatusse 16. jaanuarist 2005 kaptenmajori ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2005 Lisa, 12, 107


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee