In English

Käskkirjad
Ava print vaates

107. Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua koosseisu nimetamine
21.12.2004


1. Nimetan Vabariigi Presidendi 5. juuni 2002 käskkirjaga nr 25 "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua moodustamine ja töökorra kinnitamine"(RTL 2002, 65, 1002; 69, 1088; 2003, 38, 562; 82, 1219) moodustatud ümarlaua koosseisu:

Jaanus Tamkivi - Eesti Linnade Liit
Kurmet Müürsepp - Eesti Maaomavalitsuste Liit
Toomas Välimäe - Eesti Omavalitsusliitude Ühendus
Andre Sepp - Harjumaa Omavalitsuste Liit
Jüri Lauter - Hiiumaa Omavalitsuste Liit
Arno Rossman - Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Toivo Tõnson - Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Jaago Kuriks - Järvamaa Omavalitsuste Liit
Arno Peksar - Läänemaa Omavalitsuste Liit
Olev Liblikmann - Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Peeter Sibul - Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Kuno Erkmann - Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Andrus Saare - Raplamaa Omavalitsuste Liit
Raimu Aardam - Saaremaa Omavalitsuste Liit
Aivar Soop - Tartumaa Omavalitsuste Liit
Madis Gross - Valgamaa Omavalitsuste Liit
Jaan Lukas - Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Kadi Kaur - Võrumaa Omavalitsuste Liit
Maret Maripuu - Tallinna Linnavolikogu esimees
Arno Almann - Vabariigi Presidendi esindaja

2. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 17. märtsi 2003 käskkirja
nr 52 "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua koosseisu kinnitamine ja töökorra muutmine" (RTL 2003, 38, 562; 82, 1219) punkti 1.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 Lisa, 161, 2442


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee