In English

Käskkirjad
Ava print vaates

83. I. Kaldojale ajutise sõjaväelise auastme andmine
28.01.2004


Kaitseväe juhataja 22. jaanuari 2004 ettepanekul annan kapten Igor Kaldojale lähetuse ajaks Ameerika Ühendriikidesse 1. veebruarist
31. juulini 2004 majori ajutise sõjaväelise auastme.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.

Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 15, 205Arnold Rüütel


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee