In English

Käskkirjad
Ava print vaates

70. E. Neemlale ajutise sõjaväelise auastme andmine
21.08.2003


Kaitseväe juhataja 8. augusti 2003 ettepanekul annan leitnant Eero Neemlale välisteenistuse ajaks Õhuseiredivisjoni regionaalse õhuseire koordinatsiooni-keskuses (RASCC) 1. septembrist 2003 kuni 30. septembrini 2005 kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 95, 1430


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee