In English

Käskkirjad
Ava print vaates

54. Sõjaväeliste auastmete andmine
22.04.2003


Kaitseväe juhataja 14. aprilli 2003 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

major

Lauri Einre

lipnik

Antti Kilk
Marko Männikov
Herly Saar


Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 52, 777


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee