In English

Käskkirjad
Ava print vaates

52. Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua koosseisu kinnitamine ja töökorra muutmine
17.03.2003


MUUDETUD
Vabariigi Presidendi
4. juuli 2003 käskkirjaga nr. 63


1. Nimetan "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua" koosseisu:

Jaanus Tamkivi - Eesti Linnade Liit
Jüri Ellram - Eesti Maaomavalitsuste Liit
Kurmet Müürsepp - Eesti Omavalitsusliitude Ühendus
Andre Sepp - Harjumaa Omavalitsuste Liit
Jüri Lauter - Hiiumaa Omavalitsuste Liit
Arno Rossman - Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Aivar Kokk - Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Jaago Kuriks - Järvamaa Omavalitsuste Liit
Urmas Tamm - Lääne-Viru Ühisomavalitsus
Arno Peksar - Läänemaa Omavalitsuste Liit
Peeter Sibul - Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Kuno Erkmann - Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Andrus Saare - Raplamaa Omavalitsuste Liit
Raimu Aardam - Saaremaa Omavalitsuste Liit
Edgar Savisaar - Tallinna linn
Aivar Soop - Tartumaa Omavalitsuste Liit
Madis Gross - Valgamaa Omavalitsuste Liit
Jaan Lukas - Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Ando Hagel - Võrumaa Omavalitsuste Liit
Arno Almann - Vabariigi Presidendi esindaja

2. Muudan Vabariigi Presidendi 5. juuni 2002 käskkirjaga nr 25 "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua moodustamine ja töökorra kinnitamine" (RTL 2002, 65, 1002; 69, 1088) kinnitatud "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua töökorra" punkti 3.3 ja sõnastan selle järgmiselt:
"3.3 Vabariigi President võib nimetada oma esindaja ümarlauas, kes esindab ümarlauda Vabariigi Presidendi volitusel ja kes arvatakse ümarlaua koosseisu."

3. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 5. juuni 2002 käskkirja nr 25 "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua moodustamine ja töökorra kinnitamine" punkti 2.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 38, 562


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee