In English

Käskkirjad
Ava print vaates

42. Sõjaväeliste auastmete andmine
18.12.2002


1. Kaitseväe juhataja 4. detsembri 2002 ettepanekul annan kapten Jaanus Elvrele teenistuse ajaks kaitseatašeena Soome Vabariigis ja Rootsi Kuningriigis majori ajutise sõjaväelise auastme.

2. Kaitseväe juhataja 4. detsembri 2002 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

leitnant

Aare Ennok
Urmas Poom
Priit Rüütel


nooremleitnant

Andrus Goldberg
Andres Iilane
Urmas Kuslap
Urmas Napp
Jaan Ojamaa
Jaanus Tabun
Tiit Tõnts


lipnik

Aare Hammer
Heiko Kull
Tarmo Laumets
Mario Lementa
Jüri Pääsuke
Vello Siidar
Kaido Vaade


Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3, § 36 lg. 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 145, 2124


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee