In English

Käskkirjad
Ava print vaates

38. M. Moksile ja H. Rumile sõjaväelise auastme andmine
14.11.2002


Kaitseväe juhataja 10. oktoobri 2002 ettepanekul annan Mati Moksile ja Hanno Rumile lipniku sõjaväelise auastme.


Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 129, 1894


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee