In English

Käskkirjad
Ava print vaates

34. Sõjaväeliste auastmete andmine
14.08.2002


Kaitseväe juhataja 13. augusti 2002 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed kaitseväelastele järgmiselt:

nooremleitnant

Endel Apsalon
Gustav Kutsar

lipnik

Lembit Hiie
Aire Junolainen
Karin Kanarik
Anneli Liister
Marjana Luist
Arvo Orav
Piret Paju
Jaak Tamboom
Ants Torim
Andres Viks

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 11 lg. 2 p. 4.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 94, 1467


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee