In English

Käskkirjad
Ava print vaates

15. Sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" põhikirja muutmine ja sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine
22.02.2002


1. Asendan sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" põhikirja punkti 3.5 esimeses lauses sõna "viis" sõnaga "kuus" ning täiendan punkti 3.9 lausega järgmises sõnastuses: "Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe hääl.".

2. Sihtasutuse asutamisotsusega määratud nõukogu liikmete volituste lõppemise tõttu nimetan nõukogu liikmeteks:

Georg Bogatkini, isikukood 35404220387, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Erki Holmbergi, isikukood 37406144712, elukoht Haapsalu, Eesti Vabariik;
Jaan Kaplinski, isikukood 34101222725, elukoht Tartu, Eesti Vabariik;
Toomas Lumani, isikukood 35910300301, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Indrek Neivelti, isikukood 36703170258, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Peeter Vähi, isikukood 35505180343, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" põhikirja p 3.5, 6.1.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 32, 460


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee